Uz subvencije grada u privatne vrtiće moći će da se upiše 2200 dece - iKragujevac


Vesti

Gradsko veće na sednici održanoj 4. jula donelo je zaključak o priznavanju prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u radnoj 2019/20. godini.

 Na osnovu podnetih zahteva roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja grad Kragujevac odnosno Gradska uprava za vanprivredne delatnosti, u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu i kapacitetima verifikovanih privatnih predškolskih ustanova, moći će da prizna pravo na naknadu dela troškova za maksimalno 2200 dece.

Članovi veća utvrdili su i predlog odluke o visini sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada i uputili odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje. U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja utvrđeno je da se iz budžeta grada izdvajaju sredstva u visini od 80 posto od ekonomske cene po detetu u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad.

Gradsko veće dalo je i saglasnost na zaključenje Sporazuma o saradnji između grada Kragujevca i opština Knić i Rekovac, na realizaciji projekta za unapređenje i razvoj Geografskog informacionog sistema u tim lokalnim samouprava koji se finansira sredstvima EU PRO. Cilj projekta je efikasnije pružanje administrativnih usluga, bolje upravljanje zemljištem i valorizacija socio – ekonomskog potencijala usluga u Kragujevcu, Kniću i Rekovcu.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu