Promocija doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu - iKragujevac


Vesti

Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović svečano je promovisao 110 doktora nauka koji su, u periodu od juna 2018. do maja 2019. godine, odbranili doktorsku disertaciju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, i to:

-15 doktora nauka iz oblasti prirodno-matematičkih nauka, koji su odbranili doktorsku disertaciju na Prirodno-matematičkom fakultetu;

-53 doktora nauka iz oblasti medicinskih nauka, koji su odbranili doktorsku disertaciju na Fakultetu medicinskih nauka;

-13 doktora nauka iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, i to:

-8 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Fakultetu inženjerskih nauka;

-1 doktor nauka koji je odbranio doktorsku disertaciju na Agronomskom fakultetu u Čačku;

-3 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku;

-1 doktor nauka koji je odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.

-29 doktora nauka iz oblasti društveno-humanističkih nauka:

-6 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu;

-6 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu;

-13 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Filološko-umetničkom fakultetu

-4 doktora nauka na Pedagoškom fakultetu u Užicu
 

Na Univerzitetu u Kragujevcu je, tokom 43 godine rada, promovisano ukupno 1399 doktora nauka, uključujući i današnju promociju.

Pozdravljajući nove doktore nauka, rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović poručio je kandidatima da je njihov najvažniji resurs znanje i da im tek slede novi naučni doprinosi i da će univerzitet nastojati da mladim naučnicima omogući da svoj intelektualni radni potencijal utkaju u razvoj našeg Univerziteta i time daju doprinos ukupnom naučnom i kulturnom napretku.

Univerzitet je objavio „Knjigu doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu 2019“ u kojoj su sažeto predstavljene biografije doktora nauka i naučni doprinos njihovih disertacija.DSCN4639.JPG

 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu