Manjak ispitivača MUP-a problem za auto škole - iKragujevac


Vesti

Poslovno udruženje auto škola Kragujevac izdalo je saopštenje za javnost koje vam prenosimo u celosti.

Poštovani, odlukom poslovnog udruženja auto škola Kragujevac,organizuje se protestna vožnja kragujevačkim glavnim saobraćajnicama kako bi se skrenula pažnja javnosti i nadležnima na rešavanje višegodišnjeg problema polaganja teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita koja je nastala primenom novih odredbi ZOBS-a .Naime primenom novih odredbi u pogledu licenciranja ispitivača u ispitnoj komisiji za polaganje vozačkog ispita nastao je problem jer MUP nije licencirao dovoljan broj svojih ispitivača i time direktno naneo štetu kako samim kandidatima tako i auto školama, kao i uneo višegodišnji problem koji ometa rad i poslovanje svih škola kako u zemlji tako i u našem gradu.

Čekanje na polaganje teorijskog dela vozačkog ispita je u proseku od 30-60 dana,a na praktični ispit se čeka se od 60-180 dana što predstavlja veliki problem. Ako se uzme u obzir da se iz dana u dan situacija dodatno pogoršava jer MUP nije u mogućnosti da organizuje Zakonom zagarantovana minimum 2 polaganja teorijskog kao i 2 polaganja praktičnog dela vozačkog ispita, dovodi se u pitanje opstanak i rad auto škola , jer bez polaganja nema rada ni auto škola.

Treba takođe napomenuti da se ovo udruženje obratilo,šefu odseka saobraćajno tehničkih posla zaduženo za rad auto škola,takođe i načelniku saobraćajne policije i načelnici policijske uprave za grad Kragujevac , koji su upoznati sa problemom koji imaju sve auto škole i pored toga nisu u mogućnosti da nam pomognu.

Takođe želimo da obavestimo javnost da zbog ovog problema auto škole imaju problem jer sa predugim čekanjem kandidati gube na rutini i znanju koje su stekle u školama i time dodatno prave problem jer su takvi kandidati rizičniji u saobraćaju,takođe napominjemo da kandidati se izlažu dodatnim troškovima zbog isteka lekarskih uverenja kao i isteka teorijskog ispita,dodatnih časova vožnje što dodtano poskupljuje njihovo osposobljavanje. Treba napomenuti da sve auto škole trpe pritiske svojih korisnika usluga zbog nemogućnosti da organizuju polaganje kao i finansijske gubitke u poslovanju zbog velikog ispisivanja kandidata i odlazak u manje sredine koje nemaju problem kao što je to u većim gradovima.

Protestna vožnja će se održati dana 10.06.2019. godine sa početkom u 12-00 sa polaznom tačkom poligon auto škola koji se nalazi u ulici Grada Sirena (kod hale Jezero).

Ulice kojim će se kretati kolona vozila su Grada Sirena, Zmaj Jovina, potporučnika Govedarice, Radoja Domanovića, kralja Aleksandra I Karađorđevića, 27.marta, Nikole Pašića i dr Zorana Đinđića sa završetkom na platou ispred skuptine grada .


 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu