NSZ raspisala konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje - iKragujevac


Vesti

U cilju realizacije programa i mera politike zapošljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje uputila je, između ostalog, javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje.

Prema rečima Jelene Zornić iz kragujevačke filijale Nacionale službe za zapošljvanje, pojedinačni iznos odobrenih sredstava je veći u odnosu na prošlu godinu, a nezaposleni mogu da se prijave do 22. aprila.

Program samozapošljavanja je namenjen nezaposlenima koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i koji žele da započnu sopstveni posao.

Nezaposleni koji ostvaruje pravo na subvencije za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje obaveze na ime doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje godinu dana.

Pravo na subvencije mogu ostvariti nezaposleni koji su završili obuku iz preduzetništva, prijavljeni su na evidenciju nezaposlenih i nisu koristili subvenciju za samozapošljavanje koja je finansirana novcem Nacionalne službe za zapošljavanje.

Iznos sredstava je nešto veći u odnosu na prošlu godinu, tako da sada ostala nezaposlena lica konkurišu za 200 hiljada, lica koja imaju status tehnološkog viška 220 a nezaposlene osobe sa invaliditetom mogu da računaju na 240 hiljada dinara.

Do 29. marta otovren je i javni poziv za javne radove na kojima se angažuju nezaposlena lica.

Novac namenjen za sprovođenje javnih radova koristi se za isplatu naknade za obavljeni posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u visini do 22 hiljade dinara po radniku mesečno i odgovarajuće poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, naknadu troškova sprovođenja javnih radova i naknadu troškova organizovanja obuke, od hiljadu dinara jednokratno po radniku.

Na javnim radovima radno se angažuje najmanje petoro nezaposlenih, a maksimalna dužina trajanja angažovanja je četiri meseca.

U Nacionalnoj službi za zapošljavanje napominju da se javni radovi mogu sprovoditi u oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, zaštite životne sredine.

 

Izvor: RTK

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu