KRAGUJEVAC: 7 miliona dinara za mere aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini - iKragujevac


Vesti

U okviru mera aktivne politike zapošljavanja, grad Kragujevac je za tekuću godinu opredelio sedam miliona dinara. Za realizaciju tri od šest raspoloživih mera – javne radove, subvencije za samozapošljavanje i subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, grad Kragujevac apliciraće za sredstva Ministarstva rada, zapošljavanja, boračke i socijalne zaštite.

Ukoliko resorno ministarstvo odobri previđenih 5,7 miliona dinara, budžet za finansiranje tih mera aktivne politike zapošljavanja iznosiće oko 12, 7 miliona dinara – rečeno je na sednici Saveta za zapošljavanje grada Kragujevca.

Novinu, kako je istaknuto, predstavljaju subvencije za samozapošljavanje, kako bi se izašlo u susret potencijalnim mladim preduzetnicima koji za tu meru pokazuju veliko interesovanje. Ukoliko resorno ministarstvo odobri predviđena sredstva postoji mogućnost za dodelu 21 subvencije za samozapošljavanje. U okviru javnih radova, na period od tri ili četiri meseca, biće angažovano 29 lica i dodeljene 32 subvencije privatnim poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih lica. To znači da će te tri mere, zajedničkim sredstvima grada i ministarstva, obezbediti radno angažovanje za 82 lica.

Rok za apliciranje za sufinansiranje aktivnih mera politike zapošljavanja ističe 20. februara.

Na današnjoj sednici razmatran je i Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Kragujevca za 2019. godinu koji je upućen Gradskom veću na usvajanje.

U okviru Izveštaja o realizaciji aktivnih mera politike zapošljavanja u 2018. godini, prema rečima predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje -Filijala Kragujevac, rečeno je da je od ukupno opredeljenih 16, 3 miliona dinara realizovano 8,4 miliona. Zbog toga je usvojen predlog da se ove godine predviđenim merama obuhvati što veći broj poslodavaca, organizovanjem javne prezentacije za sve javne pozive, a naročito za mere obuke na zahtev poslodavca i obuke već zaposlenih lica, koji zbog prirode posla moraju da pređu na novo radno mesto.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu