DOBRA VEST: Stanovi za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu - iKragujevac


Vesti

Ukoliko odbornici Skupštine grada daju saglasnost, grad Kragujevac će neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini površine 0,49 hektara preneti bez naknade u javnu svojinu Republike Srbije, radi realizacije projekta izgradnje višeporodičnog stambenog objekta za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu koji se finansira sredstvima iz kredita Banke za razvoj Saveta Evrope. Predlog odluke o raspolaganju vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini utvrđen je na sednici Gradskog veća održanoj 23. maja i upućen je u skupštinsku proceduru.

Gradsko veće dalo je saglasnost na zaključenje Sporazuma o uređivanju međusobnh prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između grada Kragujevca i Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Kragujevac. Za realizaciju je obezbeđeno nešto više od 16 miliona dinara. Grad učestvuje sa blizu devet miliona, a NSZ sa 7,3 miliona dinara. Za program javnih radova ukupno je planirano 1,8 miliona dinara, dok je za subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima opredeljeno 14 480 000 dinara.

Članovi veća doneli su odluku o odobravanju sredstava za realizaciju projekta udruženja/organizacija kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Za realizaciju programa osam udruženja u oblasti socijalne zaštite biće izdvojeno 2.239.000 dinara. Najviše sredstava opredeljeno je za realizaciju projekata Radno – okupacione i psiho – socijalne radionice za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje, zatim Asistent u porodici za osobe sa autizmom, Znanjem do jednakih mogućnosti Saveza slepih i Poboljšanje kvaliteta života ljudi na seoskom području. U oblasti zdravstvene zaštite za realizaciju projekata pet udruženja opredeljeno je 756 500 dinara.

Na sednici je doneto i rešenje o sufinansiranju bez javnog konkursa projekata, programa i manifestacija u kulturi iz budžeta grada u iznosu od 300 000 dinara Muzičkom udruženju “Arhangeli Srbija“ za Prvo internacionalno takmičenje solo pevača “Radmila Bakočević“. 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu