KRAGUJEVAC – PAMETAN GRAD: Parcela u Sobovici Milanoviću, otvoren konkurs za sportske klubove… - iKragujevac


Vesti

Gradsko veće na sednici održanoj 21. februara dalo je saglasnost za zaključivanje Memoranduma o razumevanju između grada Kragujevca i Yandex LLC kompanije iz Rusije sa sedištem u Moskvi. Reč je o IT kompaniji sa preko 6500 zaposlenih i preko 100 miliona korisnika u osam zemalja. Memorandum će biti potpisan 27. februara u Kragujevcu.

Obe strane izrazile su interes za razvoj bilateralnih veza na dugoročnoj osnovi, kao i razvijanje saradnje u sferi stvaranja Smart city prostora na teritoriji grada Kragujevca. Pored seminara za najaktivnije korisnike, Yandex se ugovorom obavezuje da kreira detaljnu mapu Kragujevca i pokrene mobilne aplikacije Yandex.Maps i Yandex.Transport.

Gradsko veće Kragujevca donelo je rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini za lokaciju “Radna zona Sobovica – Lužnice“. Data je i saglasnost za investiciono održavanje saobraćajnica, a doneta je i odluka o objavljivanju Javnog obaveštenja o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih programa u oblasti sporta.

Najpovoljniji ponuđač za kupovinu lokacije od 69,63 hektara u radnoj zoni “Sobovica – Lužnice” je Bratislav Milanoviću. Lokacija je namenjena za izgradnju objekta čija je osnovna namena privređivanje. Ugovor o otuđenju zemljišta između grada Kragujevca i Milanovića, prema odluci, biće potpisan u zakonskom roku od 30 dana.

Gradsko veće dalo je saglasnost na zaključenje ugovora za investiciono održavanje saobraćajnica i uređenje trotoara, platoa i pristupa javnim objektima, između Gradske uprave za investicije i JKP “Čistoća“. Vrednost ugovorenih radova iznosi 15 miliona dinara bez PDV – a.

Na sednici je doneta i odluka o objavljivanju Javnog obaveštenja o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih programa u oblasti sporta za 2019. godinu, kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u toj oblasti.

U cilju dodele sredstava iz budžeta grada, sportske organizacije i društva, udruženja, granski i gradski sportski savezi na teritoriji grada, predloge svojih programa mogu da dostave najkasnije do 20. aprila 2018. godine. Svi zainteresovani javno obaveštenje mogu naći na internet stranici grada www.kragujevac.rs.
 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu