Usvojen rebalans budžeta grada Kragujevca! - iKragujevac


Vesti

Odbornici Skupštine grada usvojili su Odluku o rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu. Ukupni prihodi i primanja određuju se u iznosu od 7,8 milijardi dinara. Rebalans je u nominalnom iznosu na istom nivou kao i odluka o budžetu grada za tekuću godinu, s tim da postoje strukturne razlike, što je razlog za rebalans.

Kao jedan od razloga Igor Mitrović član Gradskog veća za imovinu i finansije naveo je raspoređivanje utvrđenog suficita iz 2016. godine u iznosu od 202 miliona dinara kao i izmenu aproprijacija, korišćenje stalne i tekuće budžetske rezerve i usklađivanje sa donacijama i transferima sa viših nivoa vlasti. Izvršeno je i preraspoređivanje između planskih pozicija i investicionih rashoda i subvencija, a u korist subvencija za 226 miliona dinara prema javnim i javno komunalnim preduzećima. Reč je o sredstvima planiranim na investicionim rashodima za investicije koje jesu započete u ovoj godini, ali čije se plaćanje očekuje u narednoj godini, kao što je fiskulturna sala u OŠ “Živadinka Divac“, Legat Nikole Koke Jankovića i legalizacija arteskih bunara. Ovim rebalansom obuhvaćene su i one obaveze odnosno neplaćeni dugovi za električnu energiju iz ranijih godina u iznosu od 480 miliona dinara.

Kada je u pitanju likvidnost, grad servisira sve svoje obaveze na vreme, poštuju se obaveze prema dobaljačima i zaposlenima, dok se subvencijama podržavaju preduzeća čiji je osnivač grad, u meri koja je potrebna, da bi se obezbedilo redovno funkcionisanje.

Osim rebalansa, tokom današnjeg zasedanja najviše polemike izazvao je i predlog odluke o povećanju stope poreza na imovinu fizičkih lica sa 0,10 na 0,15 posto za pravo na zemljištu i sa 0,20 na 0,30 posto za prava na nepokretnosti. Iako će Kragujevac i dalje biti grad sa najnižom poreskom stopom u Srbiji, predstavnici opozicije izneli su niz kritika na taj predlog. Konkretno za kuću u petoj zoni od 109 kvadrata porez će umesto 1369 iznositi 1747 dinara što je rast od 28 posto, dok će za kuću u trećoj zoni od 143 kvadratna metra porez biti veći sedam posto. Za stan od 46 kvadrata u prvoj zoni porez će umesto 2586 biti 3834 dinara, dok će vlasnik stana u ekstra zoni površine 49,94 kvadratna metra morati da izdvoji 4806 umesto 3464 dinara.

Verujem da će građani Kragujevca imati razumevanja za ovu odluku, rekao je predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović, jer na taj način ulažu u renoviranje škola i obdaništa, pomažu četvrti pokušaj vantelesne oplodnje koji se finansira iz budžeta grada, ulažu u subvencije za finansiranje boravka dece u privatnim vrtićima, pomažu svima kojima je potreba pomoć u vidu socijalnih davanja, ulažu u sve ono od čega grad živi i što utiče na kvalitet života u celini.

Moramo da shvatimo da je porez na imovinu jedan od izvornih prihoda lokalne samouprave, istakao je gradonačelnik Radomir Nikolić i dodao da nigde u Srbiji porez na imovinu fizičkih lica nije 0,20 posto. Zbog toga su građani Kragujevca dobijali obračune sa neverovatno niskim iznosima, toliko da je porez za stan u centru Kragujevca bio niži nego u centru Jagodine. To nije logično s obzirom na sadržaje koje Kragujevac pruža svojim stanovnicima. Porez će u 2018. godini biti veći, ali i dalje proporcionalno niži nego u Novom Sadu, Beogradu ili Nišu, u iznosu koji ne ugrožava kućni budžet Kragujevčana. Stopu poreza podižemo sada, istakao je gradonačelnik Nikolić, jer je posle 25 godina broj nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje spao ispod 20 000 ljudi, tačnije 19 993. U toku ove godine zaposlilo se 2500 lica. I to se vidi, pre svega po prihodima koje grad Kragujevac mesečno ostvaruje, a koji su veći za 40 miliona dinara u odnosu na prethodnu godinu kada je porez na zarade iznosio 360 miliona dinara.

Na današnjoj sednici odbornici su usvojili Strategiju zdravstvene zaštite grada Kragujevca za period 2017 - 2020. godina kao i odluku o izradi planova detaljne regulacije “Dela radne zone Kragujevac i zone poslovanja Servis 2, Specijalizovani sportski centar Hipodrom i Mali Bagremar. Odbornici su usvojili odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora dva javna preduzeća Gradska stambena agencija i Preduzeće za izgradnju grada. Pored toga, odlukom odbornika umesto dr Aleksandra Kličkovića zbog isteka mandata za direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć imenovana je dr Aleksandra Vasović.

Usvojene su i odluke o vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom Muški odbojkaški klub Radnički kao i odluka o preuzimanju osnivačkih prava nas Sportskim privednim društvom Kragujevački vaterpolo klub Radnički. Inače, od danas u gradskom parlamentu deluje i nova odbornička grupa - Srpska narodna partija.

Izvor: Kragujevac.rs 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu