Utvrđeni uslovi o načinu proizvodnje i distribucije toplotne energije u Kragujevcu - iKragujevac


Vesti

Pred odbornicima Skupštine grada na prvom sledećem zasedanju naći će se predlog odluke o uslovima, načinu proizvodnje i snabdevanja toplotnom energijom kupaca na teritoriji Kragujevca. Predlogom odluke, koju su utvrdili članovi Gradskog veća, pored ostalog se definišu prava i obaveze proizvođača, distributera, snabdevača i kupaca toplotne energije, nadležnost za izdavanje licence, kao i nadležnost za davanje saglasnosti na cene toplotne energije.

Proizvodnju, distribuciju i snabdevanje kupaca toplotnom energijom na području grada Kragujevca obavlja pravno lice kome Grad ugovorom poveri obavljanje komunalne delatnosti, po postupku propisanom zakonom i odlukama Skupštine grada Kragujevca.

Odbornici će razmatrati i predlog odluke o imenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama, koje će se kako je predviđeno naplaćivati za isticanje firme na poslovnom prostoru; korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.); držanje motornih, drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina; korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga, i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti; držanje sredstava za igru (“zabavne igre“); korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge objekte privremenog korišćenja; zauzeće javne površine građevinskim materijalom i izvođenje građevinskih radova.

Gradsko veće utvrdilo je i predlog programa stambene podrške domaćinstvima privremeno raseljenim u okviru Programa raseljavanja naselja “Stara radnička kolonija“ u Kragujevcu i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje.Naime, većina vlasnika porušenih stanova u barakama i dalje koristi novoizgrađene stanove u skladu sa privremenim rešenjima/odlukama o obezbeđenju smeštaja i plaća neprofitnu zakupninu na razlici u površini kvadrature stana. Prema evidenciji JP “Gradska stambena agencija“ na dan 20.01.2017. godine broj vlasnika sa odlukama o privremenom obezbeđenju smeštaja na jednom stanu je 126, a 24 vlasnika sa odlukama o privremenom obezbeđenju smeštaja za više od jednog stana, za ukupno 50 stanova.

Zbog toga je JP “Gradska stambena agencija“ pokrenula inicijativu za izradu Programa stambene podrške tim domaćinstvima koja iz ekonomskih razloga nisu bila u mogućnosti da razlike u površini, odnosno razlike u tržišnoj vrednosti nepokretnosti, plate po tržišnim uslovima. Koncept Programa stambene podrške podrazumeva subvencionisanje uslova kupovine razlike u površini stana, u skladu sa kriterijuma iz Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada.

Gradsko veće donelo je i odluku o objavljivanju stalno otvorenog konkursa za prijavu predloga projekata kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2017.godinu u cilju izbora udruženja/organizacija kojima će biti dodeljena sredstva za realizaciju projekata radi unapređenja kvaliteta života i položaja najugroženijih grupa građana. Za projekte u oblasti socijalne zaštite u budžetu grada za tekuću godinu planirano je 5,8 miliona dinara, a za projekte u oblasti zdravstvene zaštite 2,3 miliona. Konkurs će biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji grada. 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu