Investicioni podsticaj za ulaganje u Kragujevac - iKragujevac


Vesti

Na danas održanom, poslednjem zasedanju Skupštine grada u ovoj kalendarskoj godini, konstatovan je prestanak mandata odbornicima Jasmini Predojević Simović i Zoranu Rajoviću sa izborne liste Veroljub Verko Stevanović – Zajedno za Kragujevac (Demokratska stranka,ZZS), zbog podnete ostavke i potvrđeni mandati odbornicima Suzani Đorđević i Mijoljubu Stevanoviću-Ljupčetu sa iste izborne liste.

Odbornici su obavešteni o obrazovanju nove odborničke grupe pod nazivom “Jaka Šumadija“ koju će ubuduće činiti odbornici Dušan Obradović, šef odborničke grupe, Slavoljub Bradonjić, zamenik šefa odborničke grupe,Vladimir Jovanović, Milan Zečević i Mijoljub Stevanović-Ljupče. Odbornička grupa “Pokret za naš grad“ će ubuduće raditi u sledećem sastavu: Miloš Anđelković, šef odborničke grupe, prof.dr Nebojša Zdravković, zamenik šefa odborničke grupe i Gordana Živanović, odbornik. Novoizabrana odbornica Suzana Đorđević će delovati kao samostalni odbornik.

Skupština grada usvojila je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu utvrđivanja cene za otuđenje, zakupnine i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u potrebi da se u skladu sa razvojnom politikom grada Kragujevca dodatno preciziraju odredbe ove Odluke u cilju utvrđivanja kriterijuma, iznosa i postupka umanjivanja, odnosno oslobađanja plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta kao vid investicionog podsticaja za ulaganje u grad Kragujevac.

Prihvaćeni su i Predlog odluke o vršenju osnivačkih prava nad privrednim društvom “Centar za strna žita” d.o.o. Kragujevac kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o osnivanju Centra za razvoj usluga socijalne zaštite “Kneginja Ljubica“. Inače, ova ustanova socijalne zaštite je jedna od ukupno 115 kojoj je juče uručena licenca Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ova ustanova je do sada imala licencirane četiri usluge, a od juče su licencirane i tri nove. Izmenama ove odluke sedište centra će ubuduće biti u ulici Čika Matinoj broj 5.

“Ovim izmenama i dopunama stvaramo mogućnost za proširenje usluga, uvođenje novih, a iskreno se nadam, nakon dobijanja određenih projektnih aktivnosti vezanih za IPA 2013, da će to biti vrlo brzo. Saglasnost na izveštaj o radu i poslovanju centra, ubuduće će davati Skupština grada, a ne samo usvajati izveštaje, kao do sada“ – rekla je dr Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Odbornici su razmatrali i programe poslovanja javno - komunalnih preduzeća za 2017. godinu. Obrazalažući Program poslovanja JKP “Čistoća“ za 2017. godinu, direktor Zoran Jovanović istakao je da potpunu konsolidaciju preduzeća očekuje početkom juna. Nova oprema stići će u ovo preduzeće u martu, a Reciklažni centar u čiju izradnju su lokalna samouprava i resorno ministarstvo uložili po 42 miliona dinara, trebalo bi da bude završen početkom februara. Jovanović je iskoristio priliku da se izvini građanima Kragujevca koji u dužem vremenskom periodu nemaju uslugu koju redovno plaćaju. Izmenom Odluke o radnom vremenu Doma zdravlja Kragujevac, ubuduće će zdravstvena ambulanta Doma zdravlja koja će svoju delatnost obvaljati u prostorijama FCA Srbija raditi u vremenu od 00:00 do 24:00 sati.

U okviru tačke Predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja usvojeno je rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora JKP “Niskogradnja“ Vukoja Radovanovića i ponovno imenovanje na tu funkciju do izbora novog direktora. Dosadašnjeg direktora JP “Gradska stambena agencija“ Radišu Jeremića, na toj finkciji zameniće Živorad Stanković.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu