“Sloga“ i “Nezavisnost“ novi članovi Socijalno ekonomskog saveta - iKragujevac


Vesti

U zgradi Gradske uprave juče je održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta grada Kragujevca na kojoj su nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice imenovani novi članovi i to: tri člana iz Saveza samostalnih sindikata Srbije Jugoslav Ristić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, Sandra Radosavljević, predsednik Sindikata gradskih uprava i Dragan Ilić, predsednik samostalnog sindikata “Zastava oružje“.

Predstavnici sindikata “Sloga“ i “Nezavisnost“ moći će da prisustvuju sednicama i daju predloge ali bez prava odlučivanja. Iako je uloga članova savetodavna, predsedavajući Branko Veljović, je istakao da je za Savet bitno da ima što bolju reprezentativnost i da je važno mišljenje svih udruženja i asocijacija, jer tek tada, rad saveta je kvalitetniji i bolji. O tački koju je Savetu podneo Granski sindikat “Nezavisnost“ a koja se tiče povećanja zarade za zaposlene u komunalnom sektoru, članovi Socijalno-ekonomskog saveta su podržali i konstatovali da je to pitanje koje se tiče republičke nadležnosti i uputili na Socijalno-ekonomski savet Srbije.

Sednici su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, članovi Socijalno-ekonomskog saveta Gordana Damnjanović član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i Radomir Erić član veća za privredu.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu