Borbu protiv korupcije u pravosuđu - iKragujevac


Vesti

Savet za borbu protiv korupcije objavio je Izveštaj o stanju u srpskom pravosuđu, u kojem se konstatuje da se reforma pravosuđa ne može izvršiti, a da se pri tome ne izvrši i reforma druge dve grane vlasti u onim delovima koji bitno utiču na rad pravosuđa.

Savet izmenu Ustava smatra neophodnom za obezbeđivanje kvalitetnog rada pravosuđa i potpunog pristupa pravdi.

U Izveštaju na 27 strana Savet kritikuje izvršnu vlast zbog mešanja u rad pravosudnih organa i uticaja na pravosuđe komentarisanjem sudskih slučajeva.

U zaključcima i preporukama se, pored ostalog, navodi da su izvršna i zakonodavna vlast dužne da omoguće pravosuđu da nezavisno i samostalno obavljaju delatnost iz svoje nadležnosti, tako što će prestati da svojim izjavama daju "uputstva" protiv kojih lica treba voditi postupke, ko su kriminalci, pljackaši, narkodileri, kao i da procenjuju validnost i značaj određenih dokaza koje je pribavila policija.

Savet smatra da je zbog preuzimanja sudskih nadležnosti u domenu istrage, tužilaštvu za kvalitetan rad neophodno obezbediti institucionalnu nezavisnost.

Izveštajem se konstatuje i da je došlo do poboljšanja u rešavanju starih predmeta i da su doneti podzakonski akti koji se tiču kriterijuma i merila za vrednovanje rada kao i izbore sudija i tužilaca, Zakon o zaštiti prava na suđenja u razumnom roku, ali i da je potrebno ubuduće kontrolisati njihovu implementaciju.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu