KRAGUJEVAC PRESUDIO: Stečaj u Jagodinskoj pivari - iKragujevac


Vesti

Privredni sud u Kragujevcu doneo je rešenje o otvaranju stečaja u Jagodinskoj pivari.

Rešenje o stečaju je doneto je zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer je poslovni račun dužnika bio u neprekidnoj blokadi od 2. juna 2015. godine. Iznos blokade, iznosio je oko 900 miliona dinara.

Za stečajnog upravnika, određena je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, koja donosi sledeće korake.

Devedeset dana od otvaranja stečaja, teče rok, kada ovlašćeni predlagači, mogu da podnesu plan reorganizacije fabrike, kaže Saša Milosavljević, saradnik u stečajnom veću Privrednog suda u Kragujevcu.
 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu