Usvojena Odluka o zaduživanju grada Kragujevca za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda - iKragujevac


Vesti

Odbornici danas doneli Odluku o zaduživanju grada Kragujevca za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda kod Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od milijardu 250 miliona dinara.

Kako je gradonačelnik Radomir Nikolić istakao: " U okviru prve tranše EDBR preneće se sredstva gradu, a grad JKP ”Čistoći” za nabavku kamiona i kontejnera u iznosu od 2,5 miliona evra uz dve godine grejs perioda i rok otplate od osam godina. Što se tiče ulaganja u infrastrukturu neće se raditi ulice po naseljima već one ulice koje će učiniti atraktivnim industrijske zone".

U planu je obnova sledećih ulica: Dušana Đorđevića koja povezuje dva velika sela sa gradom, Dragojla Dudića koja vezuje Stanovo i Šumarice, kao i Petrovačka i ulica Slobode koje će činiti industrijsku zonu kod Strnih žita. Na deninom brdu ulice Liparska i Božidara Maslaća zaokružiće industrijsku zonu Denino brdo i izgradnju kišnog kolektora. Planirana je i izgradnja raklja kod Krsta, koji će omogućiti konačno aktiviranje servisa na toj lokaciji, a u planu je i izgradnja mosta prema Erdeču sa pristupnim saobraćajnicama i najverovatnije kružni tok pred ulaz u Fiat.

Gradonačelnik grada Kragujevca je dodao da odmah nakon što Vlada Srbije donese Zaključak, a zatim i gradska Skupština, o prenosu osnivačkih prava nad Centrom za strna žita, to zemljište će biti iskorišćeno za novu industrijsku zonu, privlačenje novih investicija i time za borbu za otvaranje novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti.

Na kraju današnjeg zasedanja doneta je i Odluka o pristupanju izradi Programa razvoja sporta za period 2016-2018. godine, Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora kao i Odluka o aktivnostima vezanim za realizaciju Ugovora o prodaji JP Radio televizija Kragujevac kojom se stavlja van snage osnivački akt ovog preduzeća. Data je i saglasnost na izmene i dopune programa poslovanja za 2015.godinu i to – Gradske stambene agencije, JKP ”Čistoća” i JKP ”Gradska groblja”.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu