INKLUZIJA ROMA KRAGUJEVAC: Predstavljen plan rada do juna 2016. godine! - iKragujevac


Vesti

U prisustvu predstavnika Misije OEBS i predstavnika institucija i nevladinih organizacija koje učestvuju u realizaciji projekta “Ovde smo zajedno”, Mobilni tim za inkluziju Roma na teritoriji Kragujevca predstavio je plan rada do juna 2016.godine.

Sastanku koji je organizovao Savet za unapređenje položaja Roma prisustvovao je i Edis Durgutović, pomoćnik gradonačelnika za unapređenje ljudskih i manjinskih prava i saradnju sa udruženjima, koji je istakao da Mobilni tim predstavlja “most” za predstavnike romske zajednice jer im pomaže da ostvare svoja prava ka svim institucijama.

– Mobilni tim obilazi romske porodice i pruža podršku da se što pre integrišu u sistem. Najvažnije od svega je to što će rezultati rada Mobilnog tima sada biti transparentni na sajtu Vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava. Grad Kragujevac će i dalje, kao i do sada, podržati realizaciju projekta i rad Mobilnog tima – rekao je Edis Durgutović.

Mobilni tim u Kragujevcu je osnovan u sklopu velikog evropskog projekta za inkluziju Roma. Nacionalni savetnik nadležan za mobilne timove Misije OEBS-a, Petar Antić, kaže da će mobilni timovi nastaviti da rade i nakon realizacije projekta inkluzije Roma.

– Ovim projektom pružena je tehnička podrška gradu Kragujevcu, gde je u aprilu prošle godine formiran Mobilni tim, kao mehanizam međuresorne saradnje koji treba da doprinese dostupnosti usluga i ostvarivanju prava romskih porodica. Najveći problem je obrazovanje i izostanak odnosno osipanje romske dece iz škola. Zahvaljujući saradnji pedagoškog asistenta, socijalnog radnika i koordinatora, siguran sam da može mnogo da se uradi, odnosno da se brže reaguje, čim dete izostane iz škole, pre nego što je potpuno napusti. Drugi važan zadatak je upis romske dece u predškolske ustanove odnosno pripremni predškolski program – istakao je Antić.

Pored pomoći u rešavanju problema romske populacije u oblasti obrazovanja, mobilni timovi kroz povezivanje relevantnih aktera i institucija,na lokalnom nivou posreduju i u oblasti zapošljavanja, zdravstva, stanovanja i socijalne zaštite.

Projekat “Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma” se realizuje u 20 gradova i opština Srbije i vredan je 4,8 miliona evra. Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS u Srbiji.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu