KG: III Kongres hematologa Srbije - iKragujevac


Vesti

III Kongres hematologa Srbije održaće se u Kragujevcu u periodu od 12. do 15.novembra 2015.godine, u hotelu Kragujevac.

Organizator Kongresa je Hematološka sekcija, Srpskog lekarskog društva. Tom prilikom najnovija saznanja i dostignuća iz različitih oblasti hematologije(novi dijagnostički algoritmi i terapijski modaliteti u lečenju akutnih i hroničnih leukemija, Hodgkinovog i Nehodgkinskih limfoma, multiplog mijeloma, poremećaja zgrušavanja krvi i dr.) na Kongresu će predstaviti najeminentniji  hematolozi iz Srbije kao i svetski priznati hematolozi: Prof dr Meletios Dimopolulos  (Grčka), Rektor Univerziteta u Atini, jedan od najvecih svetskih strucnjaka za lečenje multplog mijeloma i Waldendstromove makroglobulinemije, Prof dr Pier Luigi Zinzani iz Italije (Institute of Hematology and Medical Oncology L. e A. Seragnoli), Prof. Dr. Christian Buske (Institute of Experimental Cancer Research & Department of Internal Medicine III, University Hospital Ulm), kao i drugi.

Najveći deo kongresa predstavljaju edukacioni, stručni i naučni simpozijumi pa će učesnici kongresa biti u prilici da dobiju najnovija saznanja i dostignuća iz različitih oblasti hematologije. Predstojeći III Kongres hematologa Srbije je odlična prilika za razmenu stručnih i naučnih iskustava i za uspostavljanje novih vidova saradnje domaćih i inostranih stručnjaka iz oblasti hematologije.

 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu