SKANDAL: Agencija za borbu protiv korupcije podnela krivičnu prijavu protiv Verka - iKragujevac


Vesti

Kako iKragujevac saznaje Agencija za borbu protiv korupcije je podnela krivičnu prijavu protiv ranijeg gradonačelnika Kragujevca Veroljuba Stevanovića!

iKragujevac je poslao email Agenciji za borbu protiv korupcije sa pitanjem da li se protiv Veroljuba Stevanovića vodi krivični postupak zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "Neprijavljivanje imovine ili davanje lažnih podataka o imovini"? Veoma brzo smo dobili i odgovor koji prenosimo u celosti:

Kada pretražite registar izveštaja za imovinu i prihode funkcionera, videćete da Veroljub Stevanović nije prijavljivao imovinu od 2013. godine.

Funkcioner koji ne prijavi imovinu Agenciji ili daje lažne podatke o imovini, u nameri da prikrije podatke o imovini, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Funkcioneru koji je osuđen na kaznu zatvora za krivično delo iz člana 72. ovog zakona, prestaje vršenje javne funkcije, odnosno prestaje radni odnos, u skladu sa zakonom.

Funkcioneru koji je osuđen na kaznu zatvora za krivično delo iz člana 72. ovog zakona, zabranjuje se sticanje javne funkcije u roku od deset godina od dana pravnosnažnosti presude.

 
 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu