Sve izvesnija privatizacija " Zastava vozila " - iKragujevac


Vesti

Preduzeća grupe "Zastava vozila" nastoje da poboljšanjem poslovanja, proces privatizacije dočekaju sa što boljim ponudama. 

Istovremeno se ulažu napori , da se reše brojna pitanja imovinsko - pravnih odnosa, kao i statusno pitanje Medicine rada.

Predstavnici države nagoveštavaju privatizaciju Grupe Zastava vozila do kraja godine. Takođe, navode da ima potencijalnih kupaca.

Preduzeća grupe Zastava vozila sa gradom rešavaju brojne probleme.

Tako je nastala i saradnja sa komunalnim preduzećima. Zastava Impro ima angažman za poslove koji su neophodni za bolje funkcionisanje lokalne sredine, dok je Hortikultura našla interes da sa Zelenilom zajednički nastupaju na tenderima.

Soprna pitanja oko statusa Medicine rada, trebalo bi da budu razrešena do oktobra, jer se u ovu problematiku uključilo i ministarstvo privrede.

Ipak, najveći pomak je napravljen u regulisanju imovinsko - pravnih odnosa.

Grupa "Zastava vozila" nalazi se medju 17 preduzeća u Srbiji koja su zaštićena do godinu dana od prinudne naplate poverilaca.

 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu