"Parking servis Kragujevac" će kroz javne radove uposliti sedam radnika sa NSZ? - iKragujevac


Vesti

Projekat pod nazivom "Uređenje parking prostora i održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije na teritoriji Grada Kragujevca", koji je pripremilo Javno komunalno preduzeće "Parking servis Kragujevac", dobio je pozitivno mišljenje i biće na konkursu za javne radove Nacionalne službe za zapošljavanje.

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je konkurs za javne radove u 2015. godini, JKP "Parking servis Kragujevac" je pripremilo projekat za izvođenje javnih radova pod nazivom "Uređenje parking prostora i održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije na teritoriji Grada Kragujevca".

Istoimeni projekat se odnosi na angažovanje NKV nezaposlenih lica i osoba sa invaliditetom i to za javne radove na obeležavanju vertikalne i horizontalne signalizacije, ugradnji i saniranju zaštitnih stubića i sl.

Gradski savet za zapošljavanje na sednici održanoj dana 20.07.2015. godine doneo je Zaključak u kome se daje pozitivno mišljenje o opravdanosti izvođenja ovog javnog rada u okviru JKP "Parking servis Kragujevac".

U cilju realizacije projekta bilo bi uključeno 7 osoba sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu