Prva konstitutivna sednica Saveta za zapošljavanje - iKragujevac


Vesti

Na današnjoj prvoj konstitutivnoj sednici Gradskog saveta za zapošljavanje na kojoj je izabran zamenik predsednika, članovi saveta su pored ostalog, usvojili Poslovnik o radu i razmatrali i dali mišljenje na predloge projekata za organizovanje javnih radova u 2015. godini po konkursu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Predloge za mišljenje na projekte Gradskom Savetu za zapošljavanje podneli su javno komunalna preduzeća «Parking servis Kragujevac», «Zelenilo» i «Gradske tržnice» kao i Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj, čiji rok za podnošenje Nacionalnoj službi za zapošljavanje ističe danas.

Projekti se odnose na agažovanje NKV nezaposlenih lica i osoba sa invaliditetom i to za javne radove na obeležavanju vertiklane i horizontalne signalizacije, stubića, parkinga, uređivanju javnih zelenih površina i čišćenju i uređivanju prostora i objekata Gradskih tržnica na teritoriji grada Kragujevca, kao i angažovanje stručnih lica za stvaranje baze podataka o stanju javnih objekata u gradu.

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova imale su lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja. Konkursom je predviđeno angažovanje lica na privremenim i povremenim poslovima u trajanju od tri meseca, a bez obzira na kvalilifikacije mesečna naknada iznosi 15.000,00 dinara.

Kao savetodavno radno telo koje osnivaču daje preporuke u vezi sa pitanjima od interesa za unapređenje zapošljavanja Gradski savet na ove predloge projekata dao je pozitivno mišljenje.

Inače Gradskim savetom za zapošljavanje koji za razliku od prethodnog ove godine ima člana više predsedava Dalibor Jekić član Gradskog veća za privredu, a članovi su: Miroslav Paunović, načelnik gradske uprave za privredu, Jugoslav Ristić, predsednik veća Saveza samostalnih sindikata grada Kragujevca, Dragan Paunović, predsednik Izvršnog odbora Udruženja preduzetnika «Sloga», Zoran Milovanović, predsednik Asocijacije privatnih preduzetnika «Šumadija» i Milan Stošić sekretar Okružne organizacije Saveza slepih i slabovidih Srbije.

Na prvoj sednici kao zamenik predsednika Saveta za zapošljavanje izabrana je Jelena Zornić, direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Kragujevcu.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu