Univerzitet u Kragujevcu dobio novog rektora - iKragujevac


Vesti

Na izbornoj sednici Saveta univerziteta u Kragujevcu, većinom glasova izabran je novi rektor Univerziteta u Kragujevcu.

Na izbornoj sednici Saveta univerziteta, za rektora Univerziteta u Kragujevcu, izabran je Nebojša Arsenijević, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka.

Za njega je od 19, glasalo 17 članova Saveta Univerziteta, čime je potvrđen mandatni period od 3 godine.

Profesor dr Nebojša Arsenijević, koji je sada direktor Kliničkog Centra, izabran je za rektora Univerziteta u Kragujevcu na mandatni period od tri godine i stupiće na dužnost 01. oktobra 2015. godine do kada će imenovati i prorektore.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu