Razvijena baza podataka za efikasno upravljanje imovinom - iKragujevac


Vesti

Na završnoj konferenciji u Skupštini grada Kragujevca, juče su predstavljeni rezultati projekta "Efikasno upravljanje imovinom-temelj lokalnog ekonomskog razvoja". 

Projekat u proteklih godinu dana realizovala je Stalna konferencija gradova i opština uz finansijsku podršku Evropske unije. Nosilac je bio grad Kragujevac u partnerstvu sa opštinama Knić, Topola, Rekovac i Batočina.

Uz zahvalnost partnerskim opštinama na saradnji Minja Obradović član Gradskog veća za upravljanje projektima, međunarodnu i unutrašnju saradnju naglasila je da je ovo samo početak za neke još krupnije projekte u budućnosti i istakla da je proces upravljnja imovinom ključni uslov za celokupan lokalno ekonomski razvoj, privlačenje investicija i povećanje konkurentnosti lokalne privrede. U svom obraćanju ona je navela da primeri zemalja u regionu pokazuju da strateško upravljanje imovinom utiče na povećanje prihoda od osam pa čak i do 25 % budžeta lokalne samouprave. Adekvatno upravljanje imovinom imaće pozitivan uticaj na smanjenje siromaštva, jer će korišćenje imovine za investicije i izdavanje stranim i domaćim kompanijama omogućiti otvaranje novih radnih mesta i povećanje zaposlenosti.

Minja Obradović navodi da se ovim projektom radilo na unapredjenju ljudskih, organizacionih i tehničkih kapaciteta i da je u cilju evidentiranja nepokretnosti u vlasništvu lokalnih samouprava kreiran sistem baze podataka u čemu se ogleda i njegov dodatni značaj. Potencijalni investitori moći će da nađu sve potrebne informacije na internetu i imaće korist od boljeg informacionog sistema, lakšeg postupka i kraćeg vremenskog perioda za podnošenje zahteva koji se odnose na korišćenje imovine i u svakom momentu imaće dostupnu prezentaciju potencijalnih lokacija za investiranje zahvaljujući aplikaciji Geografskog informacionog sistema. Građani će imati korist od odgovornog upravljanja imovinom a grad Kragujevac će na ovaj način ispuniti i svoje pravne obaveze da registruje imovinu u javnoj svojini, istakla je Minja Obradović.

Direkcija za urbanizam kao saradnik je tokom projekta identifikovala i uspostavila veb bazu podataka u koju su uneti podaci za oko 18 000 imovinskih jedinica i uradila geodetska istraživanja za 20 projekata parcelizacije i preparcelizacije za identifikovanje parcela sa velikim prioritetima.

Inače, ukupna vrednost projekta «Efikasno upravljanje imovinom-temelj lokalnog ekonomskog razvoja» je 197.691 evro. Uz osnovnu finansijsku podršku koju su grad Kragujevac i opštine Knić, Topola, Rekovac i Batočina dobili za nabavku računara, multifunkcionalnih uređaja, hardvera i softvera za upravljanje javnom svojinom i obuke, posebna korist tokom trajanja projekta bila je razmena iskustava, saveta i preporuka među partnerima.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu