Požar nije ugrozio kvalitet vazduha u Kragujevcu - iKragujevac


Vesti

Iako je miris paljevine bio prisutan u većem delu grada, parametri koji mere koncentraciju čestica u vazduhu nisu ukazali na štetnost po zdravlje.

Merenja koja je obavio Institut za jevno zdravlje pokazala su da nakon požara od juče nije došlo do zagađenja, i po pitanju specifičnih materija u vazduhu. Svi parametri pokazuju da štetne čestice nisu prešle dozvoljenu koncentraciju.

Detaljni rezultati analize će biti poznati naredne nedelje.

Mobilna jedinica Zavoda za javno zdravlje "Pomoravlje" iz Ćuprije, je takođe uradila analizu, čiji su rezultati ukazali da do zagađenja vazduha u Kragujevcu nije došlo.

Automobilske gume su inače visokozapaljive, i njihovo sagorevanje proizvodi gust dim koji je pun čađi, kao i toksičnih isparenja koji mogu da ugroze vazduh, vodu, tlo i vegetaciju.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu