Rebalans budžeta pred odbornicima skupštine grada Kragujevca - iKragujevac


Vesti

Na 29. redovnoj sednici Skupštine grada Kragujevca odbornici će razmatrati predlog Odluke o rebalansu budžeta za 2015. godinu.

"O rebalansu budžeta obično se odlučivalo na jesen ili pred kraj godine, ali ovoga puta imajući u vidu da je na prošloj sednici usvojena Odluka o gradskim upravama kojom je formirano 13 gradskih uprava, a koja stupa na snagu 1. aprila ukoliko amandmanski ne dođe do promena njene primene, bilo je neophodno postojeći budžet uskladati po stavkama i kategorijama", rekao je Milan Urošević, predsednik Skupštine grada.

"Ovaj rebalans karakteriše i refinansiranje kredita od blizu 10 miliona eura koji dovodi do smanjenja deficita sa 850 na 350 miliona dinara, a to pre svega zbog toga što je u okviru refinasiranja svih postojećih kredita dobijen grejs period od godinu dana tako da u 2015. godini neće biti otplate kredita što je vrlo značajna i velika ušteda u ovoj godini", naveo je Urošević.

Na predstojećem zasedanju odbornici će razmatrati predlog Odluke o započinjanju procesa izrade i implementacije Lokalnog ekološkog akcionog plana grada Kragujevca za period od 2015 do 2019 godine, predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, kao i predlog zaključka o prihvatanju godišnjeg izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca o sprovedenim aktivnostima u 2014. godini.

U okviru tačke koja se odnosi na predloge akata iz oblasti izbora, imenovanja i postavljenja pred odbornicima će se zbog podnete ostavke naći razrešenje i izbor direktora Narodnog muzeja u Kragujevcu, kao i razrešenja i postavljenja članova školskih odbora svih osnovnih i srednjih škola u gradu.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu