Razmena iskustava sa Švedskom o privatizaciji javnog sektora - iKragujevac


Vesti

Predsednik Skupštine grada Kragujevca Milan Urošević i zamenik predsednika Slavica Kominac primili su Agnetu Carleson novinarku iz Švedske koja je radila na izradi komunikacijske strategije ove evropske zemlje, bavila se pitanjima rada i radnih prava, pitanjima žena i dece i stekla radno iskustvo u Savezu sindikata Švedske i «Olof Palme Internacional Centar». 

Agneta Carleson u Kragujevcu boravi kako bi predstavnicima Sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti grada i regiona prenela iskustva javno-privatnog partnerstva u Švedskoj.

Zadovoljstvo mi je što sam danas u Kragujevcu i što sam u prlici da čujem i vaša iskustva o privatizaciji javnog sektora, jer je u Švedskoj dolaskom socijal demokratske stranke u decembru ponovo aktuelizovano to pitanje. Kako kaže Agneta Carleson kompletna privatizacija ovog sektora donela je kombinovane rezultate i probleme u nivou usluga naročito u zdravstvu i obrazovanju jer su se vlasnici rukovodili što većim profitom a ne i pružanjem boljeg kvaliteta usluga. Tako da se u Švedskoj sada postavlja pitanje da li se sa privatizacijom javnog sektora otišlo daleko i traži način da se nađe balans koji bi zadovoljio i vlasnike i građane, objašnjava Carleson.

Imajući u vidu da lokalna samouprava grada Kragujevca želi da uđe u proces javno privatnog partnerstva, veoma je značajno da čujemo iskustva koje je u procesu privatizacije imala Švedska, a važno je i što će naši sindiklaci imati priliku da čuju da ni u Švedskoj nije sve kako mi percipiramo, da je sve javno i da je svima sve zagarantovano, navodi Milan Urošević. Ova iskustva su dragocena jer često postoji neopravdan strah od javno privatnog partnerstva ili privatizacije a potrebno je samo da regulativa i normativi budu dobro usklađeni kako bi posle privatizacije i ulaska u javno privatno partnerstvo komunalni sektor funkcionisao mnogo bolje nego što funkcioniše danas, ističe predsednik Skupštine grada Milan Urošević.

Posle prijema u zgradi Uprave grada, gošća iz Švedske imaće radni sastanak sa predstavnicima gradskog i regionalnog odbora sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu