Sednica Skupštine grada Kragujevca - iKragujevac


Vesti

U nastavku sednice odbornici Skupštine grada doneli su odluku o izradi planova detaljne regulacije ”Groblje u Malim Pčelicama”, naselja ”Aerodrom” i ”Bloka 11 – Denino brdo”. Pravni osnov za izradu tih planova je GUP Kragujevac 2015. godine, a oni su neophodni Gradskoj upravi za prostorno planiranje, izgradnju i zaštitu životne sredine kako bi imala definisana pravila gradnje radi izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola.U nameri da stvori pravni osnov za mogućnost otpisa obračunate, a neplaćene kamate, uz ispunjenje propisanih uslova, na obaveze po osnovu lokalnih poreza koje su dospele za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine kao i za mirovanje glavnog poreskog duga po tim osnovama, usvojena je odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga. U skladu sa republičkim zakonom, pravo na mirovanje glavnog poreskog duga stiče se ako se obaveze dospele za plaćenje u novembru 2012, izmire do 31. januara 2013. Ostvarivanje prava na otpis kamata uslovljava se blagovremenim izmirenjem tekućih obaveza u periodu mirovanja glavnog duga a taj period zavisi od ekonomske snage obveznika.

Po preporuci Vlade Republike Srbije koja je Privrednom društvu «Zastava bezbednost» – u restrukturiranju Kragujevac, otpisala dug po osnovu javnih prihoda RS, odbornici Skupštine grada danas su doneli Odluku o otpisu potraživanja lokalne samouprave prema ovom preduzeću i to u iznosu od 7.741.443,00 dinara. Ovo preduzeće ima objekat koji je od strateške važnosti za Grad Kragujevac zbog formiranja Ragionalnog centra za vanredne situacije i objekat Upravne zgrade kojim ćemo obogatiti kompleks Miloša Obrenovića, naglasio je Dalibor Jekić, član GV za privredu i privatno preduzetništvo.

Na današnjoj sednici usvojen je i predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o osnivanju JP «Sportski centar «Mladost» Kragujevac kojom su definisane delatnosti ovog preduzeća, kao i predlozi odluka o davanju saglasnosti na Programe poslovanja Javno komunalnih i javnih preduzeća za 2013. godinu na teritoriji grada Kragujevca.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu