GIK u Kragujevcu i po žalbi odbila izbornu listu ,,Dr Vladica Stanojević'' - iKragujevac


Politika

Gradska izborna komisija je na sednici održanoj 30.05.2020. godine usvojila rešenje o odbijanju proglašenja izborne liste pod nazivom ,,Dr Vladica Stanojević''.

Grupa građana „Dr Vladica Stanojević“ podnela je 25 maja 2020. godine u 22,05 časova Gradskoj izbornoj komisiji izbornu listu sa 58 kandidata za odbornike Skupštine grada pod nazivom „DR VLADICA STANOJEVIĆ“. Prilikom razmatranja navedene izborne liste, na sednici održanoj 26. maja GIK je utvrdio da predata lista sadrži nedostatke koji su smetnja za proglašenje i naložio podnosiocu da najasnije u roku od 48 časova od časa dostavljanja zaključka otkloni nedostatke.

Podnosilac izborne liste je blagovremeno izbornoj komisiji 27. maja u 22,30 časova ponovo dostavio izbornu listu. Razmatrajući postupanje podnosioca izborne liste po navedenom zaključku Gradska izborna komisija je konstatovala sledeće:

Podnosilac liste otklonio je nedostatke kod 12 kandidata za odbornike sa izborne liste i upodobio upisana zanimanja sa pismenom izjavom kandidata o prihvatanju kandidature za odbornike Skupštine grada.

Podnosioci izborne liste su potpisivanjem Aneksa od 27. maja 2020. godine, nakon donošenja Zaključka GIK, izmenili naziv izborne liste , kako bi ga upodobili sa nazivom izborne liste u obrascu izjava birača, a u skladu sa tim je ispravljen naziv birača i u ostalim obrascima, iako je Zaključkom utvrđeno da se nedostaci otklone, tako što će se nazivi izborne liste u propisanim obrascima upodobiti sa nazivom izborne liste, koji su osnivači čl. 1 Sporazuma, odredili kao naziv izborne liste.

Podnosioci izborne liste nisu mogli Aneksom sporazuma, da menjaju naziv izborne liste, nakon što su već birači potpisali izjave kojom podržavaju izbornu listu, koja po nazivu na izjavi nije odgovarala nazivu izborne liste u Sporazumu. Izjave birača , ukoliko bi ih izborna komisija prihvatila, bile bi nezakonite, jer su birači potpisali izjavu za listu, koja u trenutku potpisivanja faktički nije postojala. Njeno postojanje, pod nazivom koji se nalazi u obrascu izjave birača, ozakonjeno je potpisivanjem Aneksa sporazuma, dakle pošto su izjave birača već potpisane.

Žalba GIK podnosioca liste na odluku je bila blagovremena i podneta je 28. maja 2020 a na koju je gradska izborna komisija imala obavezu da odgovori. 

Nakon razmatranja žalbe podnosioca liste "Dr Vladica Stanojević", GIK je istu smatrao neosnovanom i potvrdio prvobitno rešenje o odbijanju proglašenja liste. 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu