KG: Usvajanje budžeta za 2016. godinu podržano i od strane drugih odborničkih grupa - iKragujevac


Politika

 Jedan od najvažnijih događaja u aktivnostima gradskog parlamenta jeste usvajanje budžeta. Davanjem glasova za budžet podržavamo vlast i usmeravamo je prema poslovima koji su od najveće važnosti za funkcionisanje lokalne samouprave i dobrobit građana. 

Budžet grada Kragujevca za 2016. godinu podrazumeva:
1. Složenost finansijskih okolnosti u kojima država funkcioniše sa građanima Kragujevca, jer uvažava njihove potrebe u uslovima štednje – odnos prema komunalnim poslovima grada – javni prevoz građana, rad komunalnih službi, obavljanje preuzetih poslova sa nacionalnog nivoa.
2. Posebno se ističu procedure u kojima se donosi Budžet grada Kragujevca za 2016. godinu, jer iste omogućavaju jasnost, demokratičnost i preglednost prihodne i rashodne strane i omogućavaju svakome da se izjasni o predlogu koji je dat na uvid javnosti. Prvi put budžet prikazuje sve, nema mogućnosti da se nešto prikrije i naknadno dođe na naplatu, kako je bivalo ranije.
3. Nacrt budžeta koji treba da se usvoji jeste prvenstveno funkcionalan, jer  ima jedinstven cilj, a to je da Kragujevac povede ka izbavljenju iz finansijskog kolapsa u kome se našao, a sudeći po predlogu, vladajuća većina ima jasnu sliku finansija Grada i načina da se dostigne do onih budžeta koji je nekada nazvan razvojnim, premda i ovaj ima to obeležje.
Naime, 7,5 miliona evra predviđeno je za pokrivanje potreba infrastrukturnih radova na određenom broju ulica za koje se procenjuje da su u prioritetu. Ta sredstva su morala da se obezbede iz novog kreditnog zaduženja grada, imajući u vidu da su stvorene, a neizmirene obaveze gradskog budžeta u prethodnim godinama dostigle nivo od 5 milijardi dinara, što je zbog poštovanja svih zakonskih propisa za donošenje budžeta lokalne samouprave proizvelo da su ukupno projektovani prihodi u gradskom budžetu za 2016. godinu morali da se iskažu u iznosu od 10,8 milijardi dinara. Ovo je urađeno da bi se uravnotežila rashodna strana budžeta, koja pored redovnih rashoda koji se odnose na 2016. godinu, mora da sadrži i iznos neizmirenih obaveza budžeta iz prethodnih godina. Podršku za utrvđivanje budžeta uvažavaju  i članovi odborničke grupe SPS.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu