Milosavljević : Južna obilaznica - iKragujevac


Uncategorised

Konferenciju je održao Rajica Milosavljević, potpredsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kragujevcu. 

Prema generalnom urbanističkom planu grada Kragujevca, mesne zajednice koje se nalaze na desnoj strani reke Lepenice, spadaju u red mesnih zajednica u kojima je predviđena izgradnja čitavog niza objekata u svrhu oživljavanja ovog dela grada, i smanjenja razlika u stepenu razvijenosti sa ostalim delovima grada. Planovi predviđaju izgradnju „Južne obilaznice“, čiji najveći deo prolazi kroz naselje Pivara, kao i izgradnju savremene sportske hale na lokaciji Metino brdo, o čemu su čelnici gradske vlasti nebrojeno puta govorili. Deo plana, kada je u pitanju Metino brdo, jeste i izgradnja stambenog naselja visoke gustine, kao i izgradnja sportskog centra sa nizom terena, ali i komercijalni sadržaji, kako bi ovo naselje postalo jedna zaokružena celina. Predviđena je i izgradnja jedne srednje škole, kao i zdravstvene ustanove. Iako je plan donet pre više godina, a obećanja mnogo puta ponavljana, od navedenog nije izgrađeno ništa.

Izgradnja Južne obilaznice, koja je planirana još pre 20 godina sa ciljem da grad Kragujevac trajno reši problem tranzitnog saobraćaja kroz grad, a koja je dolaskom ''Fijata'' dobila na značaju kao infrastrukturni projekat budućnosti i koja je toliko najavljivana od strane aktuelne vlasti u Kragujevcu, odjednom je zastala već na prvom kilometru. Izgradnja hale koja je bila planirana na Metinom brdu, prema najnovijim izjavama izmešta se kod Šumadija sajma.

Samim tim stanovnici koji stanuju na desnoj strani reke Lepenice sem Južne obilaznice, biće lišeni i hale koja je obećana kao i svih pratećih objekata koji idu uz nju (niz terena, komercijalni sadržaj, stabene jedinice).

Na taj način, gradonačelnik koji se formalno zalaže za ravnomeran regionalan razvoj, ni u svom gradu ne sprovodi takvu politiku. Očigledno je da je njemu bilo najbitnije da u svoj komšiluk dovede Plazu, a planira i izgradnju akva parka. Šta je sa ostalim naseljima, naročito onim koja su udaljena od gradskog jezgra?

Upitajmo stanovnike Grošnice i Erdeča s jedne strane i stanovnike Pivare, Bresnice, Beloševca i MZ ''Lepenica'' sa druge strane sa čime se suočavaju svakog dana.

Zašto je odjednom Severna obilaznica postala bolje rešenje, ako znamo da je zemljište na trasi Južne obilaznice infrastrukturno opremljenije i lako može postati industrijska i stambena zona, naspram zemljišta na trasi Severne obilaznice, gde bi poljoprivredno zemljište prenamenom postalo gradsko i to na mestu koje nema nikakvog prostora za razvoj?

Priča čelnika gradske vlasti da vlada Republike Srbije insistira na izgradnji severne obilaznice ne stoji. Lokalne samouprave svojim projektima konkurišu za određena sredstva iz republičkog budžeta za realizaciju istih, a pre toga lokalne Skupštine donose odluku o izradi planova detaljne regulacihje na osnovu kojih se pristupa izradi projektne dokumentacije.

Za severnu obilaznicu ne postoji odluka Skupšti ne o izradi plana detaljne regulacije, a samim tim ne postoji ni projekat na osnovu koga bi lokalna gradska vlast konkurisala za određena sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Za grad i sve stanovnike najbolje  rešenje bi bila izgradnja obe obilaznice, međutim u slučaju nedostatka finansijskih sredstava, neophodno je doneti odluku koja treba da nas dovede do sigurnijeg privrednog razvoja i napretka.

 

Gradski odbor SNS
U Kragujevcu,
14.03.2013.
 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu