DS o socijalni položaj žena u Srbiji - iKragujevac


Uncategorised

Povodom Dana socijalne pravde Forum žena Demokratske stranke i Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata organizovale su tribinu na kojoj se govorilo o socijalnom položaju žena u Srbiji.

Srbija prolazi kroz jako težak period više decenija u nazad. Ekonomske prilike odnosno neprilike u kojima živimo direktno utiču na položaj pre svega žena. Najveći procenat nezaposlenih je iz redova žena, koje mnogo teže dobijaju posao. Kada imaju posao uglavnom su za isti mnogo manje plaćene.

Neophodno je da se svaka stranka uključi u rešavanje socijalnog i ekonomskog položaja žena. Predlog Demokratske stranke je da se u većoj meri osnivaju fondovi za samozapošljavanje žena, za žensko preduzetništvo, žensko zadrugarstvo. Da se pri poslovnim bankama kreiraju one koje će ohrabriti i stimulisati žene da lakše krenu u neke privatne poslove, istakla je Vesna Martinović, potpredesdnica Demokratske stranke.

Govoreći u socijalnom smislu, u društvenom smislu potrebno je organizovati brigu o deci za vreme dok majke rade, o starim članovima domaćinstva koji sami ne mogu o tome da se brinu. Briga o deci i starim licima je uglavnom obaveza koju žene na sebe preuzimaju.

Demokratska stranka će nastaviti da se bori za veću ravnopravnost žena u društvu i za osnaživanje njihovih prava. Samo kada budemo poštovali razlike koje među nama postoje, možemo ostvariti stvarnu ravnopravnost i poštovanje svih ljudskih prava.

Izvor: GrO DS

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu