Vesti

Dobro se informišite

Država će povećati roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete, ali da bi roditelji ostvarili pravo na ovaj novac moraju da spreme hrpu dokumenata.

Evo i koja su dokumenta potrebna:

originalni izvod iz Matične knjige rođenih
fotokopije prijava prebivališta za decu
originalno uverenje o državljanstvu Republike Srbije za majku
fotokopije lične karte (original na uvid i očitavnje)
fotokopije overene zdravstvene knjižice majke
kopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko ste venčani
fotokopije kartice tekućeg računa kod Poštanske štedionice (korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren)
uverenja Centra za socijalni rad po mestu stanovanja da majka ispunjava sve uslove
formular, koji se može uzeti u svim upravama za socijalnu i dečju zaštitu

Pratite iKragujevac na VIBERU:
http://chats.viber.com/ikragujevac