SDP obeležila dan stranke - Medjunarodni dan socijalne pravde - iKragujevac


Politika

Socijaldemokratska partija Srbije juče je obeležila Međunarodni dan socijalne pravde, kao dan stranke.

Ovaj datum nas opominje da humanost, odgovornost i pravda treba da budu osnov svakog društva. Ujedno podseća i javnost da treba promovisati rad, jednakost polova i ostvarivanje jednakih šansi i socijalne pravde za sve jer pravedno društvo postoji samo onda kada svi građani imaju uslove da žive dostojanstveno od svog rada kao i jednake mogućnosti da bez diskriminacije učestvuju u zajednici.

Samo društvo koje daje jednake mogućnosti i ravnopravan pristup u odlučivanju i učešću u političkom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu može da bude društvo po meri svakog čoveka. 

Gradski odbor SDPS-a Kragujevac se svakodnevno zalaže da se u našem gradu vodi pravedna, socijalno odgovorna lokalna politika koja je u interesu svih građana Kragujevca. 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu