Prepodobni Prokopije Dekapolit: prepodobni Talalej - iKragujevac


Kultura

Prepodobni Prokopije Dekapolit

Ovaj svetitelj beše iz Desetograđa (Dekapolisa) okolo mora Galilejskog, zbog čega se i prozva Dekapolit. U mladosti odade se životu isposničkom i prođe sve propisane trudove, kojima se srce čisti i duh uzvišava k Bogu. No kada nasta gonjenje zbog ikona od strane zloga cara Lava Isavrjanina, Prokopije ustade u zaštitu ikona, dokazujući da ikonopoklonstvo nije idolopoklonstvo, jer hrišćani znaju da klanjajući se pred ikonama ne klanjaju se mrtvoj materiji nego živim svetiteljima koji su naslikani na ikonama. Zbog toga bi Prokopije zverski mučen, hapšen, bijen i železom strugan. Kad zli car Lav bi ubijen telom, poginuvši dušom ranije, ikone biše povraćene u crkve i Prokopije se povrati u svoj manastir gde provede ostatak dana u miru. U starosti preseli se u carstvo Božje gde gleda s radošću žive angele i svetitelje, čije je likove na ikonama čestvovao na zemlji. Skončao mirno u IX veku.

Prepodobni Talalej, isposnik sirijski

Beše najpre u manastiru svetog Save Osvećenog, no posle se nastani na nekom groblju mnogobožačkom, čuvenom zbog pojava zlih duhova i strašilišta. Da bi pobedio strah u sebi verom u Boga, Talalej se nastani na tom groblju gde prožive mnoge godine, pretrpevši mnogo od napada duhova i danju i noću. Zbog velike vere u ljubavi prema Bogu darova mu Bog dar čudotvorstva, te učini mnoga dobra bolesnim i stradalnim ljudima. Skončao oko 460. godine.

Prepodobni Tit Pečerski

Beše Tit prezviter i imaše ljubav nelicemernu prema đakonu Evagriju, kao brat prema bratu. No kolika bi njihova prva ljubav, tolika potom nasta međusobna vražda i mržnja, posejana đavolom. Tako se omrzoše, da kad je jedan kadio u crkvi, drugi se okretao i izlazio napolje. Tit pokušavaše više puta da se izmiri sa svojim protivnikom, no uzalud. Razbole se Tit, i svi mišljahu, umreće. Zamoli da mu dovedu Evagrija, da se oproste. Silom dovukoše Evagrija do postelje Titove, no Evargije se ote i pobeže govoreći, da neće Titu prostiti ni ovoga ni onoga sveta. Kako to reče, tako se prostre na zemlju i izdahnu. A Tit se diže iz postelje zdrav i ispriča kako su demoni obletali oko njega sve dok on ne oprosti Evagriju, a kada mu oprosti, demoni odbegoše i napadoše Evagrija, a njega okružiše angeli Božji. Skončao 1190. godine.

Prepodobni Stefan

Najpre bio dvorski činovnik kod cara Mavrikija. Potom ostavio dvorsku službu i gonjen ljubavlju Hristovom podigao dom milosrđa za starce u Carigradu. Skončao mirno 614. godine.

Sveti mučenik Julijan Podagrik

Stradao od podagre te nije mogao ni stajati ni ići. Donet na nosilima pred sud za veru Hristovu. Živ sažežen na lomači, sa svojim učenikom Kronionom, u vreme cara Dekija u Aleksandriji.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu