Kultura

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava dan Svetog Prepodobnomučenika Stefana.

Kao negda Ana majka Samuilova tako i Ana majka Stefanova moljaše se Bogu, da joj Bog da jednoga sina. Moleći se tako jednom u crkvi Vlaherni pred ikonom Presvete Bogorodice, uhvati je lak san, u kome ona vide Presvetu Devu, kao sunce sjajno, i ču glas od nje: „idi, ženo, s mirom, prema molitvi tvojoj imaš sina u utrobi tvojoj.” I zaista zače Ana i rodi sina, ovoga svetoga Stefana. U 16. godini primi Stefan čin inočki na gori Aksentijevoj prema Carigradu od starca Jovana, od koga se nauči mudrosti božanskoj i podvižništvu. A kada se starac Jovan upokoji u Gospodu, Stefan osta na toj gori strogo podvizavajući se i prilažući trud ka trudu. Njegova svetost privuče mu mnoge učenike. Kada car Konstantin Kopronim progonjaše ikone, još žešće od svoga skvernoga oca, Lava Isavrjanina, Stefan se pokaza kao revnosni zaštitnik poštovanja svetih ikona. Bezumni car primaše razne gnusne klevete protiv Stefana, a i sam udešavaše razne spletke, samo da bi Stefana slomio i s puta uklonio. Stefan bi prognan na ostrvo Prokonis, po tom doveden u Carigrad, okovan i bačen u tamnicu, gde ga sretoše 342 monaha sužnja, iz raznih strana dovedenih i u tamnicu zbog ikonopoštovanja vrgnutih. U tamnici oni svršavahu sve crkveno pravilo kao u manastiru. Opaki car osudi Stefana na smrt. Svetitelj predvide svoju smrt na 40 dana i oprosti se s bratijom. Sluge careve izvukoše ga iz tamnice i bijući ga i trzajući vukoše ga po ulicama Carigradskim prizivajući sve one, koji su uz cara, da udaraju kamenjem „protivnika careva”. Neko od jeretika udari drvetom svetitelja po glavi, i svetitelj izdahnu. Kao što sv. Stefan prvomučenik postrada od Jevreja tako i ovaj Stefan postrada od ikonobornih jeretika. Postrada ovaj slavni Hristov vojnik 767. godine u 53. god. svoga zemnoga života, i bi uvenčan slavom neuvelom.

BESEDA na današnji dan govori o tome kako verni treba da rastu:

Eto svega što se od nas, braćo, traži na ovome zemnom putovanju: da se držimo istine i da živimo u ljubavi. Istina je otkrivena Hristom Gospodom, i primer ljubavi je dat u Hristu Gospodu. Niti se može doći do istine mimo Hrista Gospoda, niti se pak može naći primer prave ljubavi mimo Njega. Videći ovaj jedini pravi put k svetlosti i spasenju u spletu mnogih lažnih putova apostol Pavle prethodno opominje: da ne budemo više mala deca, koju ljulja i zanosi svaki vjetar učenja. Istinu može otkriti samo Bog, pravu ljubav može pokazati samo Bog. Jedan čovek može znati više nego drugi čovek, no istinu može otkriti samo Bog. Čoveku dolaze misli kao vetar, i prizraci čine mu se istinom. Obmanut svojim mislima jedan čovek obmanjuje drugog čoveka; zavaran prizracima jedan čovek zavarava drugog čoveka. A istina je u Boga i od Boga. 

Pratite iKragujevac na VIBERU:
http://chats.viber.com/ikragujevac